EU LYSER MED SIN FRÅNVARO I EKERÖ KOMMUN

Hur lite får en kommun lov att engagera sig i ett EU-val innan det blir fullständigt odemokratiskt? Några spridda valaffischer, inte ett endaste lokalt seminarium eller tillstymmelse till lokal dialog med medborgarna kring Europas framtidsfrågor. Inga engagerande artiklar om EU i lokaltidningarna och hittills inga valstugor på torget i Ekerö Centrum en vecka innan EU-valet!

Ovanstående bildcollage visar dagens Ekerö som panelhöna i Europa - inte mitt Europa!

Ovanstående bildcollage visar dagens Ekerö som panelhöna i Europa – inte mitt Europa!Den enda synliga närvaron har varit ett tappert besök av folkpartiets Europaparlamentariker Cecilia Wiklund som kom till Ekerö Centrum under en timma i söndags, tyvärr missade jag tillfället att gå dit på grund av influensa. Har EU-valets kandidater till Europaparlamentet därutöver besökt Ekerö kommun måste de ha besökt kommunens företrädare i slutna kretsar. En valdebatt har mig veterligen inte ägt rum vare sig på biblioteket eller någon annanstans, och jag har varit uppmärksam.

Hos biblioteket finns idag en trött vallokal där det går att förtidsrösta. Inne i biblioteket har personalen ställt iordning en spartansk hylla om EU. Där finns förutom en enda faktabok om EU värd namnet inte mycket mer än några dammiga romaner av svenska före detta Europaparlamentariker, tillsammans med ett par avdankade debattböcker med bäst före datum från tidigare valår. Inte mycket EU-kunskap och valinformation att inhämta av en osäker och tvehågsen väljare där.

Tänk vad spännande det hade varit med en EU-vecka i början av maj inför Europaparlamentsvalet. Kanske ett mini-almedalen med paneldebatter och seminarier på biblioteket i Erskinesalen, valstugor på torget i Ekerö Centrum och tal från toppkandidaterna från scenen i Ekebyhovsparken? En lokal demokrativecka som fångat medborgarnas och medias intresse kanske till och med i hela Stockholms län.

Demokrati är inte gratis, det kostar att utveckla och underhålla vår demokratiska organisation i tid och pengar. Fred, mänskliga rättigheter och välfärd kostar. Det är den lokala nivåns grundläggande demokratiska skyldighet att bidra till att skapa ett offentligt rum som inkluderar Sveriges medlemskap i den Europeiska Unionen. Allt annat är odemokratiskt. En lokal politiker eller en kommunledning har faktiskt inte rätt att välja bort EU-samarbetet. Sverige har fortfarande inte gått ur EU, och vad finns det för mening i att delta i Europasamarbetet som panelhöna vare sig på nationell eller lokal nivå?

Det finns hjälp att få med att utveckla den lokala demokratin. Det går att söka projektmedel ur flera transnationella ramprogram och fonder för att underlätta och främja framväxten av ett aktivt medborgarskap på lokal nivå i Europa i samverkan med medborgarna själva. Ekerö kommun skulle kunna driva ett Europa direktkontor med stöd från EU i samarbete med andra kranskommuner i Stockholms län och anställa en kvalificerad EU-handläggare på heltid. Varje kommun borde ha minst en utbildad EU-handläggare i sin kommunledning, även den minsta. Saknar Ekerö kommun politisk vilja, eller handlar det om bristande intresse hos kommunledningen?

Den unga bibliotekarien som jag samtalar med på biblioteket är lika frågande som jag, hon hade förväntat sig mer, avsevärt mer, åtminstone någonting. Hon är samhällsintresserad men har ingen aning om vad hon ska rösta på ännu. Hon säger att hon välkomnat en möjlighet att få bilda sig om EU inför Europaparlamentsvalet den 25 maj.

Något ironiskt poängterar en av Ekerö kommuns tre A4-affischer om EU-valet att sex av tio lokala beslut fattas på EU-nivå. Det är inget nytt, det har vi vetat de senaste nitton åren som medlemmar i EU. När det är så förväntar jag mig både som statsvetare och som Europeisk och svensk medborgare att en kommun engagerar sig i EU och inte minst i valet till Europaparlamentet. Hur en lokal eller nationell politiker engagerar sig i frågor för Europas framtid har avgörande betydelse för hur jag röstar i de kommunala och nationella valen.

– Hur engagerar sig Ekerö kommun i Europa egentligen?

Ekerö kommun borde skämmas. Europas osynlighet i Ekerö kommun inför EU-valet 2014 vittnar om ett demokratiskt underskott på lokal nivå utan dess like!

Det är dags att börja beakta Sveriges medlemskap i EU och ge det gemensamma Europeiska samhället demokratiska förutsättningar på lokal och nationell nivå. Vi behöver bygga ut vår lokala och nationella demokrati med EU-kompetens för att kunna vara aktiva medlemmar i det Europeiska samarbetet. Vi behöver mer Europa på lokal och nationell nivå inte mindre.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *